Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza PID fotovoltaických elektráren v ČR 

    Hamr, Tomáš
    V této bakalářské práci jsou shrnuty základní poznatky o konstrukční technologi řešení fotovoltaických, zařízení, které trpí degradací vlivem potenciálu. Jsou zde popsány možná řešení omezení potenciálové indukované degradace ...
  • Provozní diagnostika FVE 

    Prášil, Kryštof
    Bakalářská práce pojednává o problematice fotovoltaických elektráren a to především jejich provozní diagnostiky a způsobu provedení této diagnostiky. V úvodu práce je vysvětlen princip funkce FV článků a je popsán postup ...