Now showing items 1-2 of 2

  • Metody detekce a rozpoznání obličeje v obrazu 

    Zbranek, Miroslav
    Cílem této diplomové práce je prostudování metod pro detekci a rozpoznání obličeje v obrazu. Na základě prostudování odborné literatury bude zvolena metoda pro detekci obličeje a metoda pro rozpoznání obličeje. Obě metody ...
  • Rozpoznávání výrazu tváře u neznámých osob 

    Bartončík, Michal
    Tato práce popisuje jednotlivé části a fáze pro vyhledávání a rozpoznání výrazu tváře u neznámých osob. Jsou zde uvedeny i možná řešení a metody řešící jednotlivé fáze projektu. Moje diplomová práce je zaměřena na rozpoznávání ...