Now showing items 1-20 of 43

 • Akční plán marketingové komunikace FP VUT v Brně prostřednictvím sociálních médií 

  Červený, Benjamín
  Sociálne médiá v dnešnej dobe predstavujú určitý nový priestor pre komunikáciu, marketing a propagáciu firiem s okolitým svetom. Práca sa zameriava na analýzu aktuálneho stavu marketingového plánu a spôsobu propagácie na ...
 • Analýza a návrh rozvoje elektronického obchodu firmy 

  Komárek, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku internetového obchodování ve společnosti Zahradní centrum Jindřichův Hradec. Práce popisuje současný stav již fungujícího internetového obchodu a na základě nastudovaného ...
 • Analýza dat ze sociálních sítí 

  Skyva, Petr
  Cílem této práce je prostudovat rozhraní sociálních sítí a následně navrhnout a implementovat systém, který dokáže pravidelně získávat, indexovat a analyzovat stahovaná data. Vytvořený systém je demonstrován na příkladech ...
 • Analýza postojů v oblasti automobilového průmyslu 

  Bezák, Adam
  Cieľom tejto práce je oboznámiť sa so základnými metódami analýzy postojov na sociálnych sieťach.  Téma práce je zameraná na automobilový priemysel, avšak princíp práce je možné použiť na akékoľvek iné skúmané odvetie. ...
 • Analýza rizikového chování uživatelů sociální sítě Facebook 

  Ondra, Jan
  Tématem bakalářské práce je analýza rizikového chování uživatelů sociální sítě Facebook. Analýza je provedena na základě vlastního dotazníkového šetření. První část práce je věnována teoretickým poznatkům z oblasti statistiky, ...
 • Analýza využití sociálních médií v marketingové komunikaci podniku a návrh rozšíření užití sociálních sítí v marketingové strategii 

  Plisková, Zuzana
  Tato práce řeší problematiku využití marketingové komunikace na sociálních médiích konkrétní společnosti. Cílem práce je analyzovat současnou situaci společnosti a navrhnout nástroje na změnu online marketingové komunikace. ...
 • Bezpečnostní rizika sociálních sítí a jejich prevence 

  Nguyen, Sao Linh
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnostních rizik a hrozeb sociálních sítí. Práce zahrnuje základní informace o nejznámějších online sociálních sítích typu Facebook, Twitter a Instagram. V práci je analyzována ...
 • Efektivita postupů pro správu komerčních profilů na sociální síti facebook 

  Medek, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na sociální sítě, jakožto trend 21. století, jejich vliv na společnost a jak lze tedy možno využít jejich potenciálu v marketingové komunikaci. Pro tento účel je založena nová stránka na sociální ...
 • Elektronický marketing: Nízkonákladový prodej přes Internet 

  Pavlíček, Martin
  Obsahem práce je zmapování možností, které nabízí internetový marketing a návrh vhodného mixu tak, aby pro malou internetovou společnost představoval co nejvyšší přínos v porovnání s vynaloženými finančními prostředky.
 • Export kontaktů z Facebooku 

  Škrabánek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá převážně problematikou komunitních webů, obzvláště pak webu Facebook, a programu Microsoft Outlook. Navržená aplikace slouží k exportu kontaktních informací přátel na komunitním webu Facebook. ...
 • Fotosoutěž na Facebook 

  Pololáník, Petr
  Tato práce se zabývá teorií vytváření moderních webových aplikací, jejichž logika je převážně v klientském prohlížeči. Jsou rozebrány různé technologie, které se dnes běžně využívají. Práce se převážně zabývá tvorbou ...
 • Influencer marketing jako moderní nástroj komunikace prostřednictvím sociálních médií a návrh na jeho využití ve zvolené společnosti 

  Novotný, Petr
  V 21. století digitální marketing představuje nedílnou součást marketingové komunikace, kde sociální média zaujímají čím dál významnější pozici tohoto odvětví. Bakalářská práce se odráží od základů internet marketingu a ...
 • Informační portál pro studenty 

  Krejčí, Petr
  Tato práce se zabývá analýzou současných komunikačních kanálů studentů, návrhem nového webového informačního portálu pro studenty a jeho implementací. Systém integruje sociální síť Facebook, Dokumenty Google a Kalendáře ...
 • Komunikační mix na sociálních sítích 

  Lunda, Radek
  Tato diplomová práce pojednává o vhodném návrhu na kombinaci propagačních nástrojů na stránkách sociálních sítích Facebook a Instagram. Budou sledovány především proměnné Dosah, Zhlédnutí a Sledující. V teoretické části ...
 • Marketing on Social Networks: Content Analysis of Facebook Profiles of Selected Czech E-shops 

  Čeněk, Jiří; Smolík, Josef; Svatošová, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016-09)
  Purpose of the article: The research focused on the identification of types and frequencies of posts added by e-shops and the reactions of fans to the posts. Three e-shops were analysed: Alza.cz, Czc.cz and Mironet.cz. ...
 • Marketingová komunikace značky Engine Tables na sociálních sítích 

  Pokorný, Marek
  Cílem bakalářské práce je, propagace značky Engine Tables na nových sociálních sítích a zlepšení propagace na stávajících sociálních sítích. V teoretické části se zabývám základními pojmy marketingu a metodami práce. ...
 • Metody analýzy a simulací sociálních sítí 

  Vorlová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá popisem, jakými způsoby je možné analyzovat sociální sítě, návrhem a implementací modelu, který simuluje konkrétní sociální síť, a jeho analýzou. V dnešní době jsou sociální sítě velmi ...
 • Mobilní systém pro podporu cestování 

  Blatný, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá popisem návrhu a implementace mobilního systému pro podporu cestování. Aplikace, pojmenovaná TravelHelper, je implementována pro platformu Android, a je tedy napsána v programovacím jazyce ...
 • Model rozhraní sociální sítě elektronického obchodu 

  Hrdlička, Pavel
  Cílem diplomové práce je analyzovat problematiku moderních sociálních sítí, zejména se zaměřit na sociální síť Facebook v českém prostředí a rozebrat nástroje, které nabízí pro marketingové využití. Přínosem práce je ...
 • Multiple-Context Trust Model for a Social Network Using Personality Analysis 

  Švec, Tomáš
  Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, ve které byl vytvořen model důvěry pro sociální síť Facebook. Do tohoto modelu jsou zapracovány připomínky z konference UMAP 2013 a ověřena jeho škálovatelnost a flexibilita. ...