Now showing items 1-2 of 2

  • Informační systém pro správu Fair User Policy 

    Vykydal, Oldřich
    Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat informační systém pro správu Fair User Policy, neboli zkráceně FUP. Celý tento projekt je založen na využití technologie NetFlow pro monitorování počítačové sítě ...
  • Informační systém pro správu Fair User Policy 

    Horčička, Jakub
    Tato práce uvádí metody pro monitorování síťové aktivity se zaměřením na technologii NetFlow firmy Cisco Systems. V následujících kapitolách je popsána implementace informačního systému, který tuto technologii využívá ...