Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh optimálního investičního portfolia rodiny 

    Veselý, Jiří
    Tato bakalářská práce se bude zabývat optimální strukturou investičních výdajů dvou českých rodin. Bude provedena také analýza rodinných příjmů, výdajů a jejich optimalizace. Při výpočtech využiji nástrojů finanční matematiky. ...
  • Rodinný dům s pneuservisem v Pardubicích 

    Šubrtová, Klára
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s pneuservisem v Pardubicích. Jedná se o částečně podsklepený třípodlažní dům. Objekt je zastřešen plochou střechou. V objektu se nachází provozovna a dvě samostatné ...