Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh rozvoje mikropodniku 

  Sedláček, Vít
  Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace společnosti Eurookna František Sedláček. Jde o kompletní posouzení veškerých důležitých vlivů z vnějšího i vnitřního prostředí. Výsledky jsou následně shrnuty prostřednictvím ...
 • Návrh strategie rozvoje malého rodinného podniku 

  Uherková, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje malého rodinného podniku. Je snahou práce navrhnout takové změny, které by vedly k odstranění slabých stránek firmy, eliminovaly hrozby a zefektivnily hospodaření ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Hrachovec, Lukáš
  Diplomové práce pojednává o strategii rozvoje rodinného podniku Trojkámen s.r.o., který poskytuje ubytovací a restaurační služby. Na základě analýz současného stavu rodinného podniku, vnějšího prostředí, strategie a vize ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Kořený, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje rodinného podniku Hon, a.s. Na základě analýzy současného stavu vnějšího a vnitřního okolí podniku je v souladu s hodnotami rodiny a vizí majitele formulována strategie ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Vichr, Matěj
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje strategie vybraného rodinného podniku. Vymezuje teoretický základ v oblastech rodinného podnikání, tvorby strategie a změnového řízení. Na základě kritické analýzy je v souladu s ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Bednář, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku strategického rozvoje vybraného rodinného podniku. Pokládá teoretická východiska v oblasti rodinného podnikání, strategického řízení a změnového managementu. Analýza vnějšího a ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Springer, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje rodinného podniku Vinařství SPRINGER a.s. V první části práce jsou vymezeny teoretické pojmy týkající se dané problematiky. Druhá část je věnována analýze současného ...