Now showing items 1-2 of 2

  • Strategie rozvoje malého rodinného podniku 

    Papp, Marek
    Diplomová práce je zaměřena na strategii rozvoje rodinného podniku. V první části práce jsou popsány teoretické poznatky týkající se daného tématu. Na základě teoretických poznatků je poté provedena analytická část, která ...
  • Strategie rozvoje rodinného podniku 

    Ligurský, Ivo
    Diplomová práce je zaměřena na strategii rozvoje rodinného podniku. V první části práce jsou popsány teoretické poznatky, na základě kterých je provedena analytická část, která posuzuje současný stav a vymezuje problémy, ...