Now showing items 1-5 of 5

 • Číslicové řízení obráběcích strojů 

  Dlouhý, Rostislav
  Tato práce je zaměřena na číslicové řízení obráběcích strojů. Jsou zde stručně porovnány řídicí systémy tří největších výrobců: Siemens, Fanuc a Heidenhain. Zhodnoceny jsou především výhody pro uživatele a možnosti dílenského ...
 • Moderní trendy ve výrobě vstřikovacích lisů 

  Dvořák, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je porovnat modernější elektrický a klasický hydraulický stroj, rozdíly v jejich pohonu, uzavíracích jednotkách a vstřikovacích jednotkách. Porovnat stroje několika výrobců a to z hlediska ...
 • Parametrické programování v řídicím systému Fanuc 

  Hynčica, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na využití parametrického programování pro danou skupinu obrobků. Praktická část obsahuje návrh technologie výroby a samotnou tvorbu parametrických programů pro výrobu dané skupiny obrobků s ...
 • Programování výukového robotického manipulátoru 

  Lichosyt, David
  Práce se v obecné části se práce věnuje teorii ohledně platformy ROS, její nástavbě ROS Industrial, balíčku MoveIt a zpracování obrazu. V praktické části jsou tyto znalosti jsou dále aplikovány na robotické rameno Fanuc ...
 • Řešení technologie součásti "hřídel" na CNC strojích se systémem Fanuc. 

  Suchomel, Svatoslav
  Tématem práce je řešení technologie součásti „hřídel“. Charakterizuje sériovou výrobu a technologičnost součásti, zabývá se výběrem vhodných strojů pro obrábění a specifikuje nástroje pro obrábění. Následující část navrhuje ...