Now showing items 1-2 of 2

  • Potlačení mechanických vlivů při přenosu optickým vláknem 

    Pavlů, Michal
    Práce se zabývá problematikou potlačení mechanických vlivů při přenosu optickým vláknem. V práci je proveden rozbor vlivů, které mají největší vliv na polarizaci v optickém vlákně. Jsou navrženy metody pro zachování ...
  • Výroba elektrické energie z vibrací jízdního kola 

    Novák, Pavel
    Práce je zaměřena na metody získávání elektrické energie z okolního prostředí. V projektu je shrnuto a obecně popsáno několik metod přeměn energií. Podrobnější popis je věnován metodě na principu Faradayova jevu. Práce ...