Now showing items 1-1 of 1

  • Techniky pro získávání dat v genomice 

    Jaša, Petr
    Tato práce si v první řadě klade za cíl představit některé běžné techniky pro získávání dat v genomice a v další řadě naimplementovat vlastní algoritmus vycházející z originální verze algoritmu BLAST jako zástupce zmíněných ...