Now showing items 1-1 of 1

  • Studie proveditelnosti malého podniku 

    Hošek, Martin
    V této diplomové práci je zpracována studie proveditelnosti založení restaurace, která by měla vyplnit mezeru na trhu. Na základě teoretických poznatků, zjištěných skutečností a provedených analýz obsahuje řešení, které s ...