Now showing items 1-12 of 12

 • Ekonomická efektivnost investičního projektu 

  Paulus, Adam
  Tato bakalářská práce se zaobírá tématem hodnocení ekonomické efektivnosti veřejné stavební investice. V první části, se věnuje obecné problematice investic, jejich životním fázím a magickému trojúhelníku. Dále pak popisu ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Knichalová, Gita
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou projektového managementu v oblasti investičních projektů na obnovu strojní technologie a možnostmi jejich financování. Cílem práce je vytvořit studii proveditelnosti pro investiční ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Hercíková, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na možnost financování projektů ze zdrojů EU. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou definovány pojmy týkající se Evropské Unie, fondů EU a základy projektového managementu. ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

  Lopeňová, Silvia
  Každý podnik, který chce být úspěšný, stojí před otázkou, jak co nejlépe investovat a zhodnotit své finanční prostředky. Z tohoto důvodu je tedy bezesporu nutné, co nejpodrobněji zkoumat a věnovat se hodnocení investičních ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejného stavebního projektu 

  Melicharová, Jitka
  Tato diplomová práce se věnuje problematice hodnocení efektivnosti veřejných investic. První část práce je teoretická. V úvodu je vymezen životní cyklus stavby. Následně jsou popsány části studie proveditelnosti a metody ...
 • Řízení developerských projektů 

  Sýkorová, Lenka
  Diplomova prace si klade za cil konkretne a podrobne zmapovat proces planovani a realizace developerskeho projektu. Uvedeni do problemu a definice zakladnich pojmu se nachazi v teoreticke casti diplomove prace. Jedno z ...
 • Stanovení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru 

  Bergerová, Sandra
  Diplomová práce se zabývá stanovením ekonomické efektivnosti projektu. Jedná se o projekt dostavby v odvětví sportu, rekreace, turistiky a cykloturistiky. Teoretická část je zahájena kapitolou, která popisuje témata spojená ...
 • Stanovení ekonomické efektivnosti veřejného projektu 

  Fischer, Alan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení ekonomické efektivností veřejně prospěšného investičního projektu. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, kde je popsána studie proveditelnosti, ...
 • Studie proveditelnosti investičního projektu veřejného investora 

  Kroulíková, Anna
  Studie proveditelnosti je technicko-ekonomická studie, která představuje základní nástroj pro investiční rozhodování. Cílem studie je poskytnout technické, ekonomické, finanční a manažerské informace pro kvalifikované ...
 • Studie proveditelnosti kozí farmy na Vysočině 

  Kejklířová, Lucie
  Cílem této diplomové práce je návrh studie proveditelnosti investičního záměru založení ekologicky hospodařící kozí farmy s produkcí mléčných výrobků v kvalitě bio. Součástí práce je také analýza dotačních možností ze ...
 • Studie proveditelnosti výstavby garážových objektů v městě Břeclav 

  Kůrková, Dana
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru výstavby řadových garáží v městě Břeclav. Cílem je zpracovat studii proveditelnosti a posoudit tak realizovatelnost zmíněného stavebního projektu. Struktura studie ...
 • Studie proveditelnosti výstavby infrastruktury pro rekreační plavbu 

  Korych, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti výstavby infrastruktury pro rekreační plavbu. V úvodu práce je vysvětlena podstata studie proveditelnosti a její doporučená osnova. Dále jsou blíže popsány vybrané kapitoly ...