Now showing items 1-14 of 14

 • Automatické ověřování softwarových balíků za pomocí DNS 

  Sehnoutka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problémem bezpečné distribuce software. Je navrženo zlepšení s pomocí doménového systému, který je použit pro uložení verifikačních klíčů, potřebných pro ověření integrity balíků stáhnutých ...
 • Automatické zpracování pokrytí kódu u jádra operačního systému GNU/Linux 

  Doktor, Lukáš
  Řeší automatické získávání profilačních informací jádra operačního systému GNU/Linux. Využívá spojení existujícího projektu gcov-kernel, Red Hat Test System a volitelných testovacích programů. Red Hat Test System pomáhá s ...
 • Komunikace s kamerou prostřednictvím http kanálu 

  Kabelka, Michal
  Táto práca sa snaží popísať postup návrhu a implementácie softwaru pre komunikačné rozhranie kamery so serverom vyvíjaného pre spoločnosť wasatis. V prvej časti sa zaoberá popisom problematiky a snahou nájsť riešenia daných ...
 • Nasazení DNSSEC na klientské straně 

  Nekuža, Karel
  Diplomová práce se zabývá problémem přístupu koncového uživatele k odpovědím ověřeným pomocí protokolu DNSSEC. Práce posuzuje možnosti nasazení a nastavování resolveru za účelem zlepšení bezpečnosti pro koncové uživatele. ...
 • Nástroj pro sestavení vlastní distribuce Fedora 

  Blažek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací sady nástrojů pro sestavení a instalaci RPM balíčků ze zdrojových SRPM balíčků v distribuci Fedora. Nástroje umožňují modifikaci voleb kompilátoru a maker, která jsou expandována ...
 • Podpora snapshotu a rollbacku pro konfigurační soubory v distribuci Fedora 

  Včelák, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou možností zálohování a verzování konfiguračních souborů pod operačním systémem GNU/Linux. Na základě zjištěných skutečností je navržen, implementován a otestován nový nástroj pro distribuci ...
 • Sada testů GUI instalačního nástroje Anaconda 

  Sedlák, Jan
  Cílem této práce je prozkoumat principy a dostupné nástroje pro automatizované testování grafického uživatelského rozhraní. Jeden z těchto nástrojů je rozšířen a použit pro návrh a implementaci testů instalace linuxové ...
 • Sada testů pro projekt OpenLDAP/NSS 

  Špůrek, David
  Cílem práce je vytvořit sadu testů pro projekt OpenLDAP/NSS. Práce objasňuje principy testování, možnosti automatizace testování v prostředí GNU/Linux a vysvětluje pojmy LDAP i NSS. Testy jsou navrženy pro distribuci ...
 • Skripty pro konfiguraci operačního systému Fedora v síti PlanetLab 

  Czerner, Lukáš
  Dokument obsahuje popis nástrojů a postupů pro tvoru skriptů pro vzdálenou konfiguraci operačního systému Fedora, obecně však jakéhokoli unix-like operačního systému. Samozřejmě jsou zde také předvedeny některé způsoby ...
 • Slučování úloh s nekolizními požadavky pro systém Beaker 

  Kovařík, Michal
  Obsahem práce je návrh formátu pro zápis parametrů a požadavků jednotlivých úloh určených pro systém Beaker a návrh a implementace programu, který na základě vyloučení možných kolizních požadavků sloučí úlohy definované ...
 • Správa serverů s operačním systémem Fedora 

  Šuba, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá nástrojom pre správu výskumných projektov v celosvetovej experimentálnej sieti PlanetLab. Pre správu je možné využiť aplikáciu Planetlab server manager. V rámci tejto práce bola aplikácia rozšírená ...
 • Studium biologických účinků technického konopí a jeho frakcí 

  Vacková, Hana
  Konopí jako jediné v rostlinné říši obsahuje kanabinoidy, díky nim má obrovský potenciál, který není ještě dopodrobna prozkoumán. Tato práce pojednává o analýzách technického konopí. V teoretické části se pojednává o ...
 • Vylepšená správa repozitářů s balíčky pro build systém distribuce Fedora 

  Hlavatý, Martin
  Práce se zabývá optimalizací vytváření a aktualizace repozitářů linuxové distribuce Fedora. Tento problém řeší vytvořením vzdálené cache s kontrolními součty RPM souborů a následnou úpravou nástroje createrepo, který tyto ...
 • Vylepšení nástrojů pro práci se soubory deltarpm 

  Chalk, Matěj
  Na platformě Fedora se používají balíčky RPM pro instalaci softwaru. Každá verze takto distribuovaného softwaru odpovídá samostatnému souboru RPM. Aktualizace softwaru pak odpovídá stáhnutí velkého souboru RPM, který je ...