Now showing items 1-4 of 4

 • Manipulátor pro skleněné desky 

  Zach, Jiří
  Cílem této diplomové práce je navrhnout manipulátor na pásky skla, který bude namontován k řezacímu zařízení RKP 01. Funkcí tohoto manipulátoru je přemisťování pásku skla ze zásobovacího stolu na dopravní pás. Toto zařízení ...
 • Návrh a realizace laboratorní úlohy řízení elektro-pneumatického manipulátoru FESTO 

  Jurníček, Jakub
  Práce se zabývá problematikou pneumatických pohonů, fyzikálními vlastnostmi stlačeného vzduchu a řízení pomocí programovatelných automatů. V práci jsou dále probírány základy programování v LabVIEW a se stručným přehledem ...
 • Návrh a realizace řídící jednotky pneumatického manipulátoru 

  Michl, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídicí jednotky pneumatického manipulátoru. Řídicí jednotka je propojena s PC, na kterém je spuštěn speciální navržený software, pomocí kterého lze pohodlně manipulátor ...
 • Optimalizace párování součástí ložisek 

  Blahút, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou procesu párovania súčastí ložiska. Práca obsahuje popis programovacieho prostredia Codesys, jeho štruktúry, použiteľné jazyky a niekoľko príkladov využitia. Hlavná časť práce ...