Now showing items 1-4 of 4

 • Geometrie život podporujících forem v architektonickém návrhu 

  Volnohradský, Radan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Proces vizuálního vnímání, popsaný v první stati, podrobněji zkoumá neuroestetika, která se stává pojítkem k pochopení přijímaných obrazů a reakcí v mozku. V této souvislosti poukazuje na význam a krásu fraktálních struktur. ...
 • Návrh obchodní strategie pro řízení volného finančního kapitálu 

  Drábek, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na navržení obchodní strategie pro řízení volného finančního kapitálu. Navržená obchodní strategie je testována v prostředí měnových trhů a využívá pravidel technické analýzy, konkrétně Fibonacciho ...
 • Note on some representations of general solutions to homogeneous linear difference equations 

  Stevič, Stevo; Iričanin, Bratislav; Kosmala, Witold; Šmarda, Zdeněk (Springer Nature, 2020-09-10)
  It is known that every solution to the second-order difference equation x(n) = x(n-1) + x(n-2) = 0, n >= 2, can be written in the following form x(n) = x(0)f(n-1) + x(1)f(n), where fn is the Fibonacci sequence. Here we ...
 • Predikce vývoje pohybu kurzu na forexu 

  Balog, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá možností predikce vývoje kurzu na forexu. Kombinací Elliottových vln a Fibonacciho posloupnosti zkoumá do jaké míry a v jakých časových horizontech je možné predikovat tento vývoj. Pro potvrzení ...