Now showing items 1-9 of 9

 • Application of Memristors in Microwave Passive Circuits 

  Potrebic, M.; Tosic, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  The recent implementation of the fourth fundamental electric circuit element, the memristor, opened new vistas in many fields of engineering applications. In this paper, we explore several RF/microwave passive circuits ...
 • Čtyřelektrodový impedanční pletysmograf 

  Port, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měřením změn impedance tkáně při proudění krve metodou impedanční pletysmografie. Další kapitoly se zabývají druhy pletysmografů a jejich principům. Cílem práce je návrh ...
 • Digitální filtr pro akustické pásmo realizovaný mikrokontrolérem 

  Hudec, Antonín
  Mikrokontroléry řady ATmega nejsou příliš uzpůsobené pro zpracování číslicových signálů v reálném čase. I když mohou dosahovat až 20 MIPS při maximálním kmitočtu 20 MHz (většina instrukcí je jednocyklových), ATmega obsahuje ...
 • Filtrační cyklus a regenerace vodárenských filtrů 

  Skříček, Jan
  První část je rešeršní na téma filtrace ve vodárenství, kde jsem čerpal z české a zahraniční literatury. Druhá část práce je věnována vybraným výkonnostním parametrům filtrace. Třetí část se zabývá drenážními systémy. Závěr ...
 • Odlučování olejového aerosolu z odpadního vzduchu ve výrobním provozu s obráběcími automaty 

  Štefánek, Stanislav
  Tato diplomová práce pojednává o filtraci vzduchu znečištěného olejem a celkové zefektivnění a navržení nového filtračního systému. Důvodem je nedostatečná kapacita a nesprávná funkčnost provozovaného zařízení. Řešením je ...
 • Syntéza moderních struktur kmitočtových filtrů 

  Friedl, Martin
  Perspektivní oblastí, kam se zaměřuje současná pozornost v oboru syntézy moderních kmitočtových struktur, je oblast kmitočtů filtrů do 10 MHz, neboť rychlý rozvoj moderních technologií umožňuje realizaci moderních struktur ...
 • Více-výstupové aktivní bloky a jejich aplikace v proudovém módu 

  Maňas, Stanislav
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vlastností bloku CCII v proudovém módu a jeho aplikacemi. První část práce je věnována teorii bloku CC, dále teorii bloku CCII, jeho obvodovému zapojení a zkoumání vlastností. Ve ...
 • Vyhodnocení provozu vodárenských filtrů 

  Hanušová, Veronika
  V první části bakalářské práce je věnována pozornost poznatkům o provozu vodárenských filtrů, které byly získány z české a zahraniční literatury. V návaznosti na to je stanoven soubor kritérií hodnotící provoz filtrů. V ...
 • Zjednodušené modely odrušovacích filtrů 

  Kostrhún, Lukáš
  Cílem této práce bylo prostudovat principy a metody měření vložného útlumu odrušovacích EMC filtrů dle doporučení České technické normy ČSN CISPR 17, odvodit teoretický vložný útlum filtru v symetrickém a asymetrickém ...