Now showing items 1-4 of 4

 • Monitor EKG v prostředí LabVIEW 

  Pavlišta, Libor
  Hlavním cílem této práce je seznámení se s EKG signálem, jeho vznikem jako takovým a vazba mezi mechanickou a elektrickou částí srdce. Dále jeho podrobným rozebráním složek, například QRS komplexu, určení chybných stavů ...
 • Návrh, simulace a měření aktivních filtrů s moderními funkčními bloky 

  Melša, Vojtěch
  Tato práce je zaměřena na možnosti zapojení elektronických filtrů s moderními funkčními bloky. Následně jsou vybrány nejvhodnější zapojení a jejich vlastnosti jsou odsimulovány v programu Pspice. Ze vzájemného porovnání ...
 • Online editor obrázků 

  Vodák, Jakub
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro online editaci statického obrazu. Jde především o přívětivé uživatelské rozhraní a jednoduchost. K dispozici jsou základní grafické operace. Aplikace umožňuje vytváření uživatelských ...
 • Příspěvek k optimální syntéze filtračních obvodů 

  Szabó, Zoltán
  Předložená práce je zaměřena na optimalizaci syntézy filtračních obvodů. V pěti hlavních kapitolách se zabývá řešením dílčích problémů několika oblastí syntézy moderních filtračních obvodů. V první kapitole je uveden rozbor ...