Now showing items 1-20 of 29

 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Filip, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Velum, s.r.o. v období let 2006 - 2009. Vychází z účetních výkazů firmy ve sledovaném období. Cílem práce je zhodnotit finanční situaci a pokusit se ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Camfrla, Pavel
  Tato bakalářská práce je zpracována za účelem zhodnocení finanční situace společnosti PROFID s.r.o. Podle výsledků zvolených metod analýzy jsou dále tyto informace použity pro vytvoření návrhů, které budou sloužit jako ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Baladová, Iveta
  Moje bakalářská práce je orientována na zpracování finanční analýzy podniku. Cílem této práce je pokusit se navrhnout určitá opatření pro zlepšení současné finanční situace společnosti XYZ, a.s. Celá práce je rozdělena do ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štěpánková, Lucie
  Cílem této diplomové práce je posouzení úrovně finančního hospodaření akciové společnosti Autic a formulace návrhů na zlepšení finanční situace v problémových oblastech. V průběhu jejího zpracování nalezly uplatnění zejména ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kouřil, Petr
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2005-2009. V průběhu zpracování bakalářské práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Klusáková, Simona
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2008-2010. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Holcová, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou a hodnotí finanční zdraví společnosti Pramet Tools, s. r. o. v letech 2004 - 2008. Cílem práce je aplikovat základní metody finanční analýzy k analýze finanční situace ve ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Protivová, Irma
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví společnosti Veletrhy Brno, a. s. v letech 2005 až 2008 s použitím vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh možného řešení, který má vést ke ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Matoušek, David
  Diplomová práce hodnotí úroveň finančního zdraví společnosti s ručením omezeným Železárny Štěpánov. Na teoretický rámec navazuje analytická část, v rámci níž jsou aplikovány vybrané metody finanční analýzy na hospodářské ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Holec, Pavel
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví společnosti IFE-ČR, a.s. v letech 2004 – 2008 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Červenka, Ondřej
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku Lukrom, spol. s r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. Pro finanční analýzu byly použity podniková data z období 2006 – 2008. Diplomová práce předkládá návrhy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Beneš, Marek
  Bakalářská práce hodnotí finanční zdraví společnosti Autosalon, a.s., v období let 2005 až 2007 na základě vybraných metod finanční analýzy. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. V části teoretické jsou vysvětleny ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pírek, Jiří
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2007-2009. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Beneš, Marek
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví společnosti Mercedes salon a.s. a porovnává ji v rámci jednoho odvětví, s podnikatelskými subjekty BMW salon a.s. a Audi salon a.s., v období let 2005 až 2009 a to na základě vybraných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kohoutková, Pavlína
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2007-2009. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kindlová, Markéta
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2007-2009. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kölblová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Znovín Znojmo, a.s. v letech 2005 – 2008 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných problémových oblastí jsou formulovány návrhy opatření ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dolečková, Iva
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti BOTAS, a. s. v letech 2003 – 2008. Pomocí vybraných metod finanční analýzy určuje silné a slabé stránky finančního hospodaření podniku. Na základě těchto ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kupcová, Veronika
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2007-2009. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Matějka, Jiří
  Hlavním tématem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace stavební společnosti OHL ŽS a.s. v období let 2005 – 2009. Po úvodním stručném představení problematiky a charakteristice společnosti je provedena samotná ...