Now showing items 1-20 of 25

 • Finanční plánování vybrané společnosti 

  Burša, Vít
  Diplomová práce na základě především finanční a strategické analýzy zpracovává střednědobý finanční plán a následně navrhuje doporučení a nápravná opatření pro případné zlepšení ekonomické situace analyzované společnosti.
 • Návrh finančního plánu vybraného podniku 

  Buršová, Eva
  Diplomová práce se zabývá sestavením návrhu finančního plánu pro vybranou společnost. První část je zaměřena na teoretická východiska, následuje analytická část, kde je představena analyzovaná společnost, jsou provedeny ...
 • Návrh optimálního investičního portfolia rodiny 

  Veselý, Jiří
  Tato bakalářská práce se bude zabývat optimální strukturou investičních výdajů dvou českých rodin. Bude provedena také analýza rodinných příjmů, výdajů a jejich optimalizace. Při výpočtech využiji nástrojů finanční matematiky. ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Chlapek, Radan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na vybudování podnikatelského útvaru, který bude nabízet služby nahrávacího studia a služby zvučení a osvětlování menších hudebních akcí různého druhu. Útvar vznikne ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Stříž, Martin
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje podniku Martina Stříže, který se orientuje na vydávání knih a na další tiskové produkty. Na základě zjištění současného stavu a určení cíle, kterého by mělo být ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Novák, Jindřich
  Tato diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování. V praktické části jsou provedeny analýzy ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Busta, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem finančního plánu podniku. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska k danému tématu finančního pánování. Ve druhé části je provedena analýza společnosti a jejího okolí. ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Křížková, Simona
  Diplomová práce se zabývá vytvořením finančního plánu společnosti IMI International, s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy finanční analýza a finanční plán, jejich základní pojmy a metody zpracování. Praktická ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Norek, Milan
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh podnikového finančního plánu. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska finančního plánování. Další část je věnována představení společnosti a analýze současného stavu. ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Šikula, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem finančního plánu vybrané společnosti. V první části práce jsou stanovena teoretická východiska finančního plánování. Následuje představení společnosti a provedení analýzy současného ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Přibyl, Pavel
  Tato diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování. V praktické části jsou provedeny analýzy současného stavu ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Byrtus, Dominik
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování finančního plánu reálné společnosti pro 4 následující účetní období. První část popisuje obecnou strukturu finančního plánu, jeho druhy a specifikuje nejčastěji používané analýzy. ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Sedlák, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na zhotovení finančního plánu vybrané společnosti na následující 4 období. První část práce se zabývá teoretickými poznatky z oblasti finančního plánování, které budou důležité pro seznámení se ...
 • Podnikatelský plán pro založení drobného podniku 

  Ingr, Martin
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru pro založení vlastního drobného podniku zaměřujícího se na tvorbu a správu webových stránek s úzkou specializací na cílový trh. V úvodní části práce je věnována ...
 • Podnikatelský záměr 

  Teplá, Petra
  Předmětem této bakalářské práce je sestavení reálného a především proveditelného podnikatelského plánu na založení wellness centra na klubovém principu. Teoretická část charakterizuje jednotlivé části podnikatelského plánu, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Lupieńská, Agáta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru, který je zaměřen na vytvoření podnikání v oblasti studentského ubytování. Práce vychází z úvodních teoretických poznatků, následuje analýza současné situace na ...
 • Podnikatelský záměr 

  Peřinka, Zdeněk
  Bakalářská práce charakterizuje a analyzuje firmu Agrodružstvo Jevišovice, která připravuje unikátní podnikatelský projekt krokodýlí farmy v rámci nově budovaného agroturistického areálu. Cílem mé práce je zpracování ...
 • Podnikatelský záměr - založení pensionu 

  Vala, Michal
  Diplomová práce se zabývá zpracování podnikatelského záměru na přestavbu rodinného domu na penzion v mikroregionu Rožnovsko ve městě Zubří. Teoretická část obsahuje investiční rozhodování, podnikatelský záměr, metody ...
 • Podnikatelský záměr malého podniku 

  Dušková, Ivana
  Předmětem diplomové práce je příprava a tvorba podnikatelského záměru na založení konkrétního malého podniku. Práce obsahuje charakteristiku pojmů, které souvisejí se zakládáním podniku, popisuje podnikatelský záměr a jeho ...
 • Podnikatelský záměr na bázi franchisingu 

  Česalová, Iveta
  Předmětem této práce je zpracování podnikatelského záměru na bázi franchisingu v oblasti předškolního vzdělávání. Teoretická část obsahuje definici podnikatelského záměru a jeho části, dále vysvětlení základních pojmů v ...