Now showing items 1-17 of 17

 • Finanční plán neziskové organizace 

  Novotná, Simona
  Diplomová práce je zaměřena na finanční plánování neziskové organizace. V první části jsou vymezena teoretická východiska finančního plánování neziskového sektoru. Druhá část obsahuje provedenou analýzu současné situace ...
 • Finanční plánování malé firmy 

  Tlustoš, Martin
  Tato diplomová práce s názvem „Finanční plánování malé firmy“ se zabývá teorií a praxí finančního plánování. V teoretické části práce jsou popsány teoretická východiska finančního plánování. Praktická část obsahuje analýzu ...
 • Finanční plánování malé firmy 

  Papoušková, Anna
  Diplomová práce obsahuje teorii k finančnímu plánování zaměřenou na principy a metody finančního plánování, dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování a kontrolu plánu. Praktická část obsahuje sestavený dlouhodobý finanční ...
 • Finanční plánování stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Adamcová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na finanční plánování stavební zakázky. Práce postupně definuje stavební zakázku, fáze výstavby a její zdroje financování, dále se také zabývá náklady, výnosy a peněžními toky. Část je také ...
 • Návrh dlouhodobého finančního plánu 

  Měkynová, Simona
  Diplomová práce se skládá ze tří základních částí. První je teoretická část, která je zaměřena na problematiku finančního plánování. V následujícím oddílu jsou provedeny analýzy vnějšího a vnitřního okolí firmy, které ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Zumrová, Olga
  Diplomová práce nejdříve seznamuje čtenáře s teorií finančního plánování. Dále obsahuje základní údaje o analyzované společnosti DAKO-CZ, a. s. a vyhodnocení její hospodářské situace pomocí finanční analýzy. Následně je v ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Václavíková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá finančním plánováním ve vybraném podniku. První kapitola práce je zaměřena na vymezení problému a stanovení cílů, další část se věnuje zpracování teoretických východisek z oblasti finančního ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Kytlicová, Leona
  Diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se zabývá problematikou finančního plánování v podniku a je zaměřena na vytvoření dlouhodobého finančního plánu. V první kapitole práce jsou uvedena teoretická ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Bernat, Roman
  Diplomová práce se zabývá problematikou finančního plánování. První část práce tvoří její teoretická východiska, jejichž znalost je nezbytná k tvorbě finančního plánu. Na tuto část navazuje část praktická, v rámci které ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Pešová, Veronika
  Diplomová práce se skládá ze tří základních částí. První část obsahuje teoretická východiska k finančnímu plánování. Zaměřuje se na principy a metody finančního plánování, na tvorbu krátkodobého a dlouhodobého finančního ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Reschowský, David
  Diplomová práce je zaměřena na návrh podnikového finančního plánu a skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování. V praktické části jsou provedeny analýzy ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Bartuněk, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikového finančního plánu. První část práce je zaměřena na teoretická východiska finančního plánování. Následně je představena společnost a jsou provedeny analýzy jejího současného ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Brymová, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením finančního plánu podniku na období let 2017-2020. První část práce obsahuje teoretické podklady pro finanční plánování. Dále je představena vybraná společnost, zpracovány strategická ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Blažková, Jana
  Diplomá práce se zabývá problematikou finančního plánování podniku. Teoretická část práce se zaměřuje na teoretická východiska finančního plánování. Druhá část práce analyzuje současný stav vybrané společnosti. Následně ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Douchová, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh finančního plánu podniku. První část práce je zaměřena na teoretická východiska finančního plánování. Další část je věnována představení vybrané společnosti a analýze současného ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Bednarovičová, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá tématem finančního plánování podniku. Nejprve jsou vymezena teoretická východiska finančního plánování. Další část práce analyzuje současný stav společnosti. Následně je zpracován konkrétní ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Sychra, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhu finančního plánu pro vybranou společnost pro roky 2017 - 2019. V práci bude nejprve provedena strategická analýza, na ni bude navazovat finanční analýza. Na základě těchto ...