Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Matoušek, David
    Diplomová práce hodnotí úroveň finančního zdraví společnosti s ručením omezeným Železárny Štěpánov. Na teoretický rámec navazuje analytická část, v rámci níž jsou aplikovány vybrané metody finanční analýzy na hospodářské ...