Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza vybrané firmy 

  Ondráková, Eva
  Finanční analýza má důležité postavení při hodnocení vývoje podniku, přispívá k odhalování současného i budoucího vývoje jednotlivých ekonomických ukazatelů a vytváří tak podklady pro operativní a strategické rozhodování ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Němec, Vojtěch
  Cílem této práce je analyzovat současnou finanční situaci stavební společnosti Pátek, spol. s r. o. Důraz je kladen na finanční analýzu podniku z hlediska vybraných finančních ukazatelů a jeho srovnání s vybranou konkurencí ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kunert, Evžen
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku NERA DISPLAYS s. r. o. pomocí finanční analýzy. Na základě získaných informací potom navrhuje řešení, která by vedla ke zlepšení finanční situace ve ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kopečná, Markéta
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je rozbor výkonnosti firmy ABC, s.r.o., pomocí finanční analýzy. Na základě získaných a propočtených informací a dat předkládám návrhy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Straková, Lucie
  Úkolem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti xxx, a.s. v období roku 2002 až 2005 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. 

  Kunert, Evžen
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Nera Brno - drátěný program, spol. s r.o. Na základě získaných informací obsahuje návrhy na zlepšení finanční situace a zhodnocení jejich přínosu pro společnost.