Now showing items 1-20 of 20

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kouřil, Petr
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2005-2009. V průběhu zpracování bakalářské práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Klusáková, Simona
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2008-2010. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Holcová, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou a hodnotí finanční zdraví společnosti Pramet Tools, s. r. o. v letech 2004 - 2008. Cílem práce je aplikovat základní metody finanční analýzy k analýze finanční situace ve ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pírek, Jiří
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2007-2009. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kohoutková, Pavlína
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2007-2009. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kindlová, Markéta
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2007-2009. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kupcová, Veronika
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2007-2009. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Matějka, Jiří
  Hlavním tématem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace stavební společnosti OHL ŽS a.s. v období let 2005 – 2009. Po úvodním stručném představení problematiky a charakteristice společnosti je provedena samotná ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Repecká, Hana
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu v letech 2005-2009. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé stránky ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku 

  Marková, Michaela
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. v období 2006 – 2009 s využitím metod finanční analýzy a na základě zhodnocení stávající situace podat návrhy ke ...
 • Hodnocení finančního řízení v podniku. 

  Komůrka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního řízení v podniku v letech 2006 – 2010, za pomoci vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace ...
 • Model finančního řízení podniku a jeho efektivní implementace 

  Heralová, Olga
  Cílem práce je navrhnout obecný model finančního řízení pro společnosti zabývající se správou a rozvojem nemovitostí. Navrhovaný model využívá nástrojů finanční analýzy a investičního rozhodování. Model je vytvořen na ...
 • Možnosti financování činností stavebního podniku 

  Veselý, Daniel
  Tato práce shrnuje možnosti, které se nabízejí při financování podnikových činností. Teoretická část rozebírá jednotlivé zdroje financí, faktory ovlivňující financování, uvádí informace, které lze získat z finanční analýzy ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Palánová, Šárka
  Hlavním tématem této diplomové práce je sestavení návrhu finančního plánu pro vybranou společnost na roky 2016 – 2018 na základě analýzy dat společnosti z let 2011 – 2015. Finanční plánování představuje komplexní soubor ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Rochla, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na návrh finančního plánu podniku. První část práce je zaměřena na teoretická východiska finančního plánování. Ve druhé části je představena společnost Travel Wine a provedena analýza současného ...
 • Návrh podnikového finančního plánu pro společnost PLASTY-KO, s. r. o. 

  Urbánková, Renáta
  Hlavním cílem diplomové práce je sestavení dlouhodobého finančního plánu na tři roky: 2014, 2015 a 2016. Pro zpracování byla vybrána společnost PLASTY-KO, s. r. o., která sídlí v obci Kobylí. Je zde zpracován podrobný ...
 • Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Stávek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocení finanční situace společnosti Kabelové bubny a bedny s.r.o. Na základě výsledku finanční analýzy a analýzy statistických ukazatelů jsou uvedeny návrhy, které při správné aplikaci povedou ...
 • Využití analýzy peněžních toků pro finanční řízení stavebního podniku 

  Mlčková, Jitka
  Cílem bakalářské práce bylo posouzení finančního řízení a to především s důrazem na řízení peněžních toků pomocí poměrových ukazatelů společnosti PaPP, spol. s r.o. v letech 2007 – 2010. Práce je rozdělena na 2 hlavní části ...
 • Zhodnocení finanční situace BS vinařské potřeby, s. r. o. a návrhy na její zlepšení 

  Skoupil, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti BS vinařské potřeby, s.r.o., a návrhy na její zlepšení. Analýzy využité v diplomové práci jsou zpracovány za pomocí metod finanční a strategické analýzy ...
 • Zhodnocení finanční situace MY DVA group, a.s. a návrhy na její zlepšení 

  Šprta, František
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti MY DVA group, a.s. v letech 2012-2016. Pomocí vybraných metod strategické a finanční analýzy určuje silné a slabé stránky finančního hospodaření společnosti. ...