Now showing items 1-20 of 38

 • Finanční plánování vybrané společnosti 

  Burša, Vít
  Diplomová práce na základě především finanční a strategické analýzy zpracovává střednědobý finanční plán a následně navrhuje doporučení a nápravná opatření pro případné zlepšení ekonomické situace analyzované společnosti.
 • Návrh finančního plánu vybraného podniku 

  Buršová, Eva
  Diplomová práce se zabývá sestavením návrhu finančního plánu pro vybranou společnost. První část je zaměřena na teoretická východiska, následuje analytická část, kde je představena analyzovaná společnost, jsou provedeny ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Karas, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku Mont Karviná a.s. a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce obsahuje strategickou, finanční a SWOT analýzu podniku. Dále jsou aplikovány konkrétní oceňovací ...
 • Návrh optimálního investičního portfolia rodiny 

  Veselý, Jiří
  Tato bakalářská práce se bude zabývat optimální strukturou investičních výdajů dvou českých rodin. Bude provedena také analýza rodinných příjmů, výdajů a jejich optimalizace. Při výpočtech využiji nástrojů finanční matematiky. ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Chlapek, Radan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na vybudování podnikatelského útvaru, který bude nabízet služby nahrávacího studia a služby zvučení a osvětlování menších hudebních akcí různého druhu. Útvar vznikne ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Stříž, Martin
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje podniku Martina Stříže, který se orientuje na vydávání knih a na další tiskové produkty. Na základě zjištění současného stavu a určení cíle, kterého by mělo být ...
 • Návrh podnikatelského záměru - business open agentůra 

  Seinerová, Jana
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení nové firmy s názvem Business Open s.r.o., která je zaměřena především na tvorbu reklamy, grafické práce, přímý marketing, komunikační strategie, promotion a ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Marková, Sabína
  Táto diplomová práca sa zaoberá zhotovením návrhu finančného plánu podniku. V prvej časti práce sú teoretické podklady k problematike finančného plánovania. Ďalšia časť práce predstavuje analyzovanú spoločnosť a obsahuje ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Novák, Jindřich
  Tato diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování. V praktické části jsou provedeny analýzy ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Busta, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem finančního plánu podniku. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska k danému tématu finančního pánování. Ve druhé části je provedena analýza společnosti a jejího okolí. ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Křížková, Simona
  Diplomová práce se zabývá vytvořením finančního plánu společnosti IMI International, s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy finanční analýza a finanční plán, jejich základní pojmy a metody zpracování. Praktická ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Norek, Milan
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh podnikového finančního plánu. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska finančního plánování. Další část je věnována představení společnosti a analýze současného stavu. ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Šikula, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem finančního plánu vybrané společnosti. V první části práce jsou stanovena teoretická východiska finančního plánování. Následuje představení společnosti a provedení analýzy současného ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Reschowský, David
  Diplomová práce je zaměřena na návrh podnikového finančního plánu a skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování. V praktické části jsou provedeny analýzy ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Blažková, Jana
  Diplomá práce se zabývá problematikou finančního plánování podniku. Teoretická část práce se zaměřuje na teoretická východiska finančního plánování. Druhá část práce analyzuje současný stav vybrané společnosti. Následně ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Přibyl, Pavel
  Tato diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování. V praktické části jsou provedeny analýzy současného stavu ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Byrtus, Dominik
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování finančního plánu reálné společnosti pro 4 následující účetní období. První část popisuje obecnou strukturu finančního plánu, jeho druhy a specifikuje nejčastěji používané analýzy. ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Sedlák, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na zhotovení finančního plánu vybrané společnosti na následující 4 období. První část práce se zabývá teoretickými poznatky z oblasti finančního plánování, které budou důležité pro seznámení se ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku v oblasti gastronomie 

  Vavrisová, Lenka
  Předmětem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na vytvoření zcela nového podnikatelského subjektu působícího v oblasti rychlého občerstvení (gastronomie). Práce vychází z předpokladu tržní mezery v této ...
 • Podnikatelský záměr 

  Teplá, Petra
  Předmětem této bakalářské práce je sestavení reálného a především proveditelného podnikatelského plánu na založení wellness centra na klubovém principu. Teoretická část charakterizuje jednotlivé části podnikatelského plánu, ...