Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh financování bydlení s ohledem na rodinný rozpočet 

    Holásková, Petra
    Diplomová práce se zabývá kritickou analýzou peněžních výdajů ovlivňujících rodinný rozpočet při financování bydlení. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů, které jsou nutné k dalšímu pochopení problematiky. ...
  • Návrh postupu rozhodování mezi nájemním a vlastnickým bydlením 

    Bačíková, Ludmila
    Diplomová práce se zabývá problematikou rozhodování se mezi nájemním a vlastnickým bydlením. Pozornost je zaměřena na výhody a nevýhody jednotlivých forem bydlení. U vlastnického bydlení jsou navrženy možnosti jeho ...