Now showing items 1-2 of 2

  • Formy a zdroje financování bydlení 

    Náglová, Martina
    Bakalářská práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy týkající se oblasti financování bydlení. Cílem této práce je seznámení s konkrétními formami, zdroji a postupy financování bydlení a schopnosti jejich aplikace ...
  • Formy a zdroje financování bydlení 

    Hanulíková, Marie
    Bakalářská práce se věnuje formám a způsobům, jakými lze financovat vlastní bydlení. Cílem práce je získání poznatků o možnostech, které se nabízejí k financování bydlení a jejich následná aplikace. První část je zaměřena ...