Now showing items 1-3 of 3

 • Financování developerských projektů 

  Konek, Ivan
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou financovania developerských projektov. Cieľom je vypracovať návrh financovania vybraného developerského projektu. Zhodnotiť a porovnať jednotlivé možnosti a vybrať najefektívnejšie ...
 • Návrh vhodné formy financování investičního projektu v podmínkách rizika a nejistoty 

  Pekár, Martin
  Diplomová práca je zameraná na výber vhodnej formy financovania dlhodobého majetku so zameraním sa na najbežnejšie dostupné formy financovania prostredníctvom leasingu a bankového úveru. Prostredníctvom rôznych metód ...
 • Vliv finanční krize na financování podniku 

  Farkaš, Timotej
  Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom finančnej krízy na financovanie podniku, presnejšie na jeho úverovanie. V teoretickej časti sú vysvetlené základné poznatky o úveroch a úrokových sadzbách. V praktickej časti je analyzovaný ...