Now showing items 1-13 of 13

 • Budoucnost brněnského výstaviště 

  Hlaváček, Radek
  Řešené území se nachází na severozápadu stávajícího areálu BVV. Umístění a rozloha areálu vychází z nového urbanistického návrhu BVV zpracovávaného v předchozím semestru. Při návrhu areálů byl kladen důraz na funkčnost a ...
 • Hasičská stanice typu C2 

  Wojcik, Jindřich
  Diplomová práce zpracovává projekt hasičské stanice typu C2 pro hasičský záchranný sbor moravskoslezského kraje. Budova je rozdělena na dva stavební objekty. Půdorys prvního stavebního objektu je řešen jako obdélníkový s ...
 • Požární stanice 

  Brož, Matěj
  Předmětem mé diplomové práce je návrh požární stanice. Objekt je navržen jako požární stanice typu C pro hasičský záchranný sbor. Objekt je navržen v Českých Budějovicích. Objekt má dvě nadzemní podlažíl. Konstrukční systém ...
 • Požární stanice 

  Peňáz, Lubomír
  Obsahem této diplomové práce je návrh dispozičního a stavebního řešení objektu novostavby požární stanice v lokalitě Jihomoravského kraje. Jedná se o objekt, rozdělený do dvou propojených částí: administrativní – dvoupodlažní, ...
 • Požární stanice 

  Herman, Tomáš
  Předmětem řešení diplomové práce je novostavba požární stanice typu P v městské části Brno - Líšeň. Objekt se skládá ze tří částí, hlavní budovy, garáže požárních vozidel a garáže užitkových vozidel. Hlavní vstup a výjezd ...
 • Požární stanice typu P 

  Raška, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace k požární stanici typu P, což je druh požární stanice určený pro 5 – 8 hasičů v jedné směně, kteří tvoří jeden výjezd. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle ...
 • Požární stanice typu P3 v Hlučíně 

  Komárková, Jana
  Předmětem řešení diplomové práce je novostavba požární stanice typu P3 v Hlučíně. Objekt bude sloužit k výkonu služby požární ochrany obyvatelstva jednotky sboru profesionální hasičů kraje a dobrovolných hasičů obce. Požární ...
 • Požární stanice v Pacově 

  Samec, Petr
  Diplomová práce je projektová dokumentace pro provedení stavby požární stanice. Jedná se o rozlehlou budovu, která obsahuje prostory a vybavení potřebné pro provoz požární stanice profesionálních a dobrovolných hasičů. ...
 • Požární stanice Zbýšov 

  Stuchlíková, Michaela
  Obsahem diplomové práce je výstavba požární stanice typu P1 a objektu tělocvičny v katastrálním území Zbýšov u Oslavan. Jedná se o třípodlažní objekt požární stanice a dvoupodlažní objekt tělocvičny. Dispoziční řešení je ...
 • Požární zbrojnice 

  Hořák, Michal
  Diplomová práce řeší novostavbu požární zbrojnice. Stavbu tvoří jeden objekt. Objekt je umístěn ve Valašských Kloboukách, podél ulice Brumovská. Hlavní vstupy do budovy jsou orientovány na západ. Jedná se o dvoupodlažní ...
 • Realizace novostavby hasičské zbrojnice ve Ždírci nad Doubravou 

  Kazda, Jiří
  Diplomová práce se zabývá realizací novostavby hasičské zbrojnice ve Ždírci nad Doubravou. V práci je zpracován časový a finanční plán pro všechny stavební objekty, posouzení dopravních tras, návrh zařízení staveniště a ...
 • Stanice HZS, Vyškov 

  Zápařka, Roman
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace Stanice Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, ve městě Vyškov p.č.2472/1. Návrh budovy respektuje jak územní plán města. Svým tvarem a ...
 • Stavebně technologický projekt přípravy a realizace požární stanice v Jaroměři 

  Nývlt, Josef
  Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu v rámci přípravy a realizace objektu požární stanice v Jaroměři. Jedná se o novostavbu hlavního stavebního objektu, který je doplněn o další stavební a ...