Now showing items 1-3 of 3

 • Protichybové systémy s prokládáním 

  Pacher, Jakub
  Tato práce se zabývá protichybovými systémy s prokládáním. Nejdříve je podán přehled o často používaných zabezpečovacích kódech. Dále jsou popsány základní dvě techniky prokládání spolu s jejich porovnáním. V další části ...
 • Protichybové systémy využívající blokové kódy 

  Pacher, Jakub
  Práce se zabývá výběrem a následným ověřením funkčnosti samoopravného kódu vhodného pro zabezpečení proti shlukujícím se chybám. Nejprve je podán rozbor protichybového kódového systému a požadavky kladené na něj. Dále je ...
 • Protichybové zabezpečení v digitálních komunikačních systémech 

  Kostrhoun, Jan
  Práce se zabývá dopřednou protichybovou korekcí. V práci jsou popsány základní metody a algoritmy protichybové korekce. Pro prezentaci postupu kódování a dekódování Hammingova kódu, Reed-Müllerova kódu, Fireova kódu, ...