Now showing items 1-20 of 25

 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Trnavský, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou firemní kultury ve firmě SDS EXMOST spol. s r.o. Je zaměřena především na problematiku podnikového klima v daném firemním prostředí. Cílem mé práce bude optimální nastavení firemní ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Karafa, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na firemní kulturu a její vliv na efektivitu práce. Na základě vyhodnocení informací získaných pomocí dotazníkového šetření, rozhovory s pracovníky firmy a vlastním pozorováním bylo vypracováno ...
 • Firemní kultura a její vliv na firemní identitu ve společnosti Maehler & Kaege Systems, s.r.o. 

  Hašková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá analýzou firemní kultury ve společnosti Maehler & Kaege Systems, s.r.o. a jejího vlivu na firemní identitu. Výzkum probíhal na základě podrobné analýzy stavu firemní kultury ve zmiňované společnosti ...
 • Firemní kultura a její vliv na zákazníka 

  Tučková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury společnosti ABC CYKLOSPORT s.r.o. a jejím prosazováním se na trhu. Je zaměřena především na udržování spokojenosti zákazníka a s tím spojeným zvýšením tržního ...
 • Firemní kultura a komunikace ve stavebnictví 

  Kuxová, Hana
  Tato práce má za úkol definovat firemní kulturu a komunikace ve stavebních podnicích. Práce obsahuje vymezení obou pojmů. Zhodnocení firemních kultur a komunikace v jednotlivých podnicích bude probíhat na základě kvantitativního ...
 • Firemní kultura agentury práce a návrhy na její zlepšení 

  Malinová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá firemní kulturou vybrané agentury práce a jejími hodnotami. Teoretická část má, na základě nastudované literatury, za úkol osvětlit problematiku agenturního zaměstnávání, lidských zdrojů a firemní ...
 • Firemní kultura jako cesta k získání zákazníka 

  Selingerová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá firemní kulturou, jejíž úspěšné fungování je základem pro nalezení cesty k zákazníkovi. Teoretická část shrnuje pojmy, které nastiňují důležitost firemní kultury pro úspěšné podnikání. Poznatky ...
 • Firemní kultura jako cesta k získání zákazníka u společnosti Symeco s.r.o. 

  Kadlecová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá posouzením současného stavu firemní kultury, jako cesty k získání zákazníka ve společnosti SYMECO s.r.o., návrhem a výběrem vhodné formy propagace společnosti. Specifikuje firemní kulturu a ...
 • Firemní kultura jako cesta ke získání zákazníka 

  Prudíková, Monika
  Bakalářská práce pojednává o problematice firemní kultury společnosti PLEAS a.s. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmů týkajících se firemní kultury. V praktické části je firma blíže představena. Nalézá se zde ...
 • Firemní kultura jako cesta ke získání zákazníka 

  Zahrádková, Lenka
  Diplomová práce se v teoretické části zaměřuje na pojem firemní kultury. Vysvětluje její nástroje a prostředky zaměřené především směrem ven na stávající i potenciální zákazníky společnosti. Praktická část obsahuje výsledky ...
 • Firemní kultura XY, s.r.o. 

  Bezděková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury Krematoria zvířat, s.r.o. Je zaměřena především na vzdělávání zaměstnanců a na prezentaci firmy zákazníkům. Teoretická část definuje pojmy a jevy související s firemní ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Jelínek, Tomáš
  Diplomová práce je zpracována na téma návrh na zlepšení firemní kultury. Teoretické poznatky představují podrobné prozkoumání problematiky firemní kultury. Práce obsahuje sběr jednotlivých teoretických poznatků a empirických ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Křepela, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury a jejího vlivu na efektivitu práce v konkrétní společnosti Triga color, a. s. Práce má za cíl navrhnout taková doporučení, která povedou ke zvýšení efektivity práce. ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Balášová, Lucie
  Práce se zabývá problematikou firemní kultury a jejího vlivu na efektivitu práce v dané firmě. V práci najdeme základní teoretické znalosti týkající se firemní kultury, její zkoumání, formování, význam, apod. Obsahuje také ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Kazda, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury. Najdete v ní základní vymezení firemní kultury od nejrůznějších autorů a nejdůležitější teoretické pojmy. Analyzuje firemní kulturu firmy KAMPOS, s.r.o.. Pro ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Vacenovská, Jitka
  Diplomová práce je zaměřena na popis současného stavu firemní kultury společnosti Epcos s. r. o. Práce předkládá opatření pro zkvalitnění firemní kultury. Součástí vlastní práce je návrh etického kodexu pro společnost Epcos ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury v Centru pojištění 

  Weirichová, Jana
  Diplomová práce „Návrh na zlepšení firemní kultury v Centru pojištění“ se zabývá analýzou podnikové kultury ve firmě Centrum pojištění, která patří mezi poskytovatele finančních služeb. Hlavním cílem práce je zjistit sílu ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření firmy 

  Pochyla, Martin
  V této práci je analyzována vydavatelská společnost Deník Rovnost. Na základě získaných a analyzovaných poznatků je vyhodnocena celková situace společnosti a doporučeny návrhy na zlepšení hospodaření společnosti.
 • Návrh na zvýšení efektivity práce zaměstnanců 

  Bezděková, Markéta
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s firemní kulturou a jejím vlivem na zvýšení efektivity práce zaměstnanců ve firmě. Na základě zjištěných nedostatků obsahuje tato práce návrh na změnu firemní kultury ...
 • Návrh zlepšení firemní kultury v CA Invia 

  Duchoňová, Denisa
  Diplomová práce „Návrh zlepšení firemní kultury“ se zabývá analýzou podnikové kultury ve firmě Diplomat.cz, která patří mezí významné prodejce služeb na českém trhu. Hlavním cílem práce je zjistit sílu a úroveň firemní ...