Now showing items 1-5 of 5

 • Stanovení hodnoty podniku 

  Hromek, Jan
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku a teoretickým aspektům jeho oceňování. Pro stanovení hodnoty konkrétního podniku byla zvolena společnost MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost. Na základě teoretických ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Klaclová, Denisa
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku fortell s.r.o. na základě výnosových metod oceňování k 31.12.2016. Jedná se o metody diskontovaného cash flow ve variantě entity a ekonomické přidané hodnoty. První část ...
 • Stanovení hodnoty společnosti Sherwin Williams Czech Republic 

  Kypet, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2013. Nejprve je provedena strategická analýza, poté finanční analýza společnosti. ...
 • Určení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Kašparcová, Helena
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku KSK Precise Motion a.s. výnosovou metodou k 1. 1. 2018. Součástí práce je strategická, finanční a SWOT analýza oceňovaného podniku. Ocenění je stanoveno na základě ...
 • Určování hodnoty podniku 

  Salvetová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na stanovení hodnoty výrobního družstva Kovoplast. K ocenění bude použita výnosová metoda, a to metoda diskontovaného cash flow. Hodnota podniku bude stanovena k datu 31. 12. 2016.