Now showing items 1-2 of 2

  • Rozšiřující modul s komunikačním rozhraním IR 

    Bednář, Martin
    Tato práce se zabývá návrhem bezdrátového rozširujícího modulu pro platformu FITkit založeného na infracerveném prenosu. Reší jak návrh samotného modulu, tak vytvorení komponent pro obvod FPGA a rídícího softwaru pro MCU. ...
  • Varovný systém do automobilu 

    Rusnačko, Ivan
    Tato práce se zabývá využitím GPS modulu pro účel varovného systému. Pro implementaci daného systému bylo použito platformy FitKit. První část práce je věnována teorii k technologii GPS a protokolu NMEA. Dále je analyzována ...