Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza sportovní organizace a návrhy na zlepšení 

  Vaněk, Milan
  Cílem této bakalářské práce je analýza sportovní organizace fitness studia Fénix care a návrhy na její zlepšení. Práce bude rozdělena do několika částí. V první části budu popisovat teoretická východiska práce. V druhé ...
 • Energeticky úsporný rodinný dům s fitcentrem 

  Němec, Jaroslav
  Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s menší provozovnou fitcentra. Tvar objektu je obdélníkový se sedlovou střechou. Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Obytná část tvoří jeden byt pro rodinu s dětmi. ...
 • Evoluční algoritmy 

  Bortel, Martin
  Práce se zabývá principy a základními vlastnostmi Evolučních a Genetických algoritmů. Jsou zde rozebrány operátory mutace, křížení a selekce a možnosti ukončení algoritmu. Uvedeny jsou příklady využití evolučních a genetických ...
 • Evoluční algoritmy 

  Bortel, Martin
  Práce se zabývá principy a základními vlastnostmi Evolučních a Genetických algoritmů. Jsou zde rozebrány operátory mutace, křížení a selekce a možnosti ukončení algoritmu. Uvedeny jsou příklady využití evolučních a genetických ...
 • Fitness aplikace pro Android 

  Husa, Martin
  Tato bakalářská práce obsahuje rešeršní studii operačního systému Android, obecné základy programování aplikací pro Android a praktický příklad mobilní sportovní aplikace pro Android. Aplikace obsahuje rozpis tréninků ...
 • Podnikatelský plán – návrh na rozšíření fitness centra 

  Stehlíková, Jaroslava
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu etablovaného fitness centra. Cílem je vytvoření podnikatelského plánu. Bakalářská práce je členěna do tří vzájemně propojených částí – teoretickou, analytickou a návrhovou. Základní ...
 • Podnikatelský plán: Založení fitness centra 

  Vítek, David
  Bakalářská práce obsahuje návrh podnikatelského plánu na založení fitness centra v lokalitě města Brna. V teoretické části jsou shrnuty pojmy související se založením podniku a podnikatelským plánem. Praktická část prezentuje ...
 • Polyfunkční dům 

  Nguyen Huu, Thin
  Diplomová práce je vypracovaná ve formě projektové dokumentace polyfunkčního domu. Objekt má jeden podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Navržená budova má plochou střechu a dosahuje výšku 16,650 m nad podlahou 1.NP. Budova ...