Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr založení fitness centra 

    Pešek, Tadeáš
    Cílem této diplomové práce je vytvořit podnikatelský záměr na založení fitness centra v Brně-Černovicích. Součástí podnikatelského záměru jsou analýzy o reálnosti vybudování centra a následně vypracování bodu zvratu, jehož ...
  • Podnikatelský záměr: Založení fitness centra M-Gym, s.r.o. 

    Kašpar, Michal
    Diplomová práca sa zaoberá zhotovením návrhu podnikateľského zámeru. Prostredníctvom realizovaných analýz (SLEPT, SWOT a Porterov model) a dotazníkovým šetrením boli identifikované predpoklady pre úspešné založenie a ...