Now showing items 1-1 of 1

  • Fixační média pro fluorescenční mikroskopii liposomů 

    Kvasnicová, Klára
    Tato bakalářská práce se zabývá syntézou fixačních médií vhodných pro fluorescenční mikroskopii liposomů. Teoretická část obsahuje literární rešerši zaměřenou především na charakterizaci, dělení a využití fixačních prostředků ...