Now showing items 1-8 of 8

 • Anténa s řiditelným svazkem 

  Krejčíř, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem antény s řiditelným svazkem. V práci jsou popsány metody řízení svazku a následný návrh antény. Anténa byla navržena pro ISM pásmo a pracuje na kmitočtu 5,8 GHz. Celý návrh byl proveden ...
 • Dvoupásmová anténa pro Globální navigační satelitní systém 

  Mikulášek, Tomáš
  Diplomová práce seznámí čtenáře s moderním typem antén, s mikropáskovými flíčkovými anténami. V teoretické části jsou představeny nejběžnější typy mikropáskových antén, jejich parametry a způsoby napájení. Tato část se ...
 • Miniaturní anténa pro mobilní aplikace 

  Šmarda, Marek
  Tato práce se zabývá nejznámějšími konstrukcemi planárních antén. Rozebírá vybrané metody připojení napájení planárních antén s možností impedančního přizpůsobení. Důležitou částí práce je popis technik pro zvětšení šířky ...
 • Nositelná rektifikační anténa pro RF sklízení energie 

  Kokolia, Martin
  Cílem této diplomové práce, je vyrobit rektifikační anténu, které by díky použití textilního substrátu byla integrovatelná do oděvu. První část se zabývá možnostmi využití různých komunikačních kanálů a služeb pro dosažení ...
 • Planární anténní řady pro RFID aplikace 

  Pochobradský, Jakub
  Práce popisuje základní principy radiofrekvenční identifikace, základní vlastnosti flíčkových antén, možnosti jejich napájení a návrh planárních anténních řad. Podrobně jsou probrány možnosti impedančního přizpůsobení. V ...
 • Počítačové modelování implantovatelných antén 

  Deneš, Roman
  Tato práce je zaměřena na návrh planárních antén a jejich použití v blízkosti lidského těla. Cílem práce je parametricky analyzovat různé typy planárních antén a zjistit, která anténa bude mít nejlepší vlastnosti v blízkém ...
 • Potlačení postranních laloků anténní řady pomoci nerovnoměrného rozložení výkonu na elementech 

  Saloka, Samuel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom anténneho poľa štyroch antén. V prvej časti je zhrnutá teória návrhu flíčkovej antény a mikropáskového deliča s rovnomerným a nerovnomerným delením výkonu na elementoch. V druhej ...
 • Vícepásmová flíčková anténa 

  Šebesta, Jiří
  Obsahem této práce je návrh, numerické modelovaní a optimalizace lineárně polarizovaných flíčkových antén v programu CST Microwave Studio. Jsou zde porovnány různé způsoby napájeni a různé přístupy pro dosažení vícepásmového ...