Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh AD převodníku pro senzorové aplikace 

    Bečková, Zuzana
    Diplomová práce obsahuje stručný teoretický základ pro designéra/ku A/D převodníku v technologii CMOS a přehled architektur A/D převodníků používaných v automobilovém průmyslu. Volba vhodné architektury pro konkrétní ...