Now showing items 1-20 of 32

 • Adheze spojů asfaltových pásů mechanicky kotvených 

  Petříček, Tomáš
  Jednovrstvé mechanicky kotvené hydroizolační systémy z asfaltových pásů se uplatňují ve skladbách plochých střech. Zatímco u fóliových systémů je jednovrstvá aplikace standardním řešením, v technologii asfaltových pásů, s ...
 • Analýza rekonstrukce ploché střechy na objektu RD v Brně 

  Novotný, Miloslav; Šuhajda, Karel; Sobotka, Jindřich; Petříček, Tomáš; Gintar, Jan; Plachý, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  V článku je popsán problém rekonstrukce ploché střechy na objektu rodinného domu v Brně. Sklon střechy je přibližně 2,5%, hlavní hydroizolace byla provedena z asfaltových pásů. Požadavek stavebníka bylo střechu dodatečně ...
 • Analýza transportu vzdušné vlhkosti v obalových konstrukcích budov 

  Tománek, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou průběhu teplot a vlhkostí ve stavebních konstrukcích plochých střech s vlivem i bez vlivu slunečního záření. Bylo nutno nastudovat a ověřit vlastnosti stavebních materiálů, fyzikální ...
 • Domov pro seniory v Telnici 

  Konečná, Petra
  Téma mojí diplomové práce je domov pro seniory v Telnici. Projekt byl zpracován přímo pro obec Telnice podle jejích požadavků. Jedná se o třípodlažní objekt, „vesnického vzhledu“. Celý objekt je zastřešen sedlovou střechou. ...
 • Dům s pečovatelskou službou, Veselí nad Moravou 

  Kadlčík, Petr
  Projekt řeší novostavbu domu s pečovatelskou službou ve Veselí nad Moravou. Objekt má tři nadzemních podlaží a suterén. V prvním nadzemním podlaží jsou pečovatelské prostory, jídelní část a pokoje pro osoby s omezenou ...
 • Ekonomické srovnání metodických postupů oprav střešních plášťů 

  Kervitcer, Marek; Janda, Lukáš; Tichomirov, Vladimír; Bečkovský, David (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
  V příspěvku se autoři zaměřují na ekonomické zhodnocení nákladů na stavební úpravy plochých střech. Ekonomické zhodnocení popisují na dvou metodických postupech. Konkrétně v příspěvku srovnávají standardní metodu, zahrnující ...
 • Masokombinát 

  Majtán, Marián
  Diplomová práca je plne zameraná na spracovanie projektovej a sprievodnej dokumentácie objektu Mäsokombinátu, zároveň rieši obytné zázemie zamestnancov tejto prevádzky. Objekt pozostáva z dvoch hlavných častí: Výrobná – ...
 • Mateřská škola 

  Marek, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby občanské vybavenosti Mateřské školy v katastrálním území Plácky na území města Hradec Králové. Objekt je navržen jako samostatně ...
 • Městský bytový dům Klíčova 

  Kratochvíl, Jiří
  Bakalářská práce "Městský bytový dům Klíčova" řeší výstavbu části bytového domu v Brně, městské části Černovice. Objekt je umístěný na rovném terénu. Na stavebním pozemku v současné době probíhá výstavba bytových domů. ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Krištof, Marek
  Predmetom mojej bakalárskej práce je návrh a vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu objektu nadštandardného rodinného domu v Brně. Objekt sa nachádza v katastrálnom území Žebětín, na parcelách 1607/8 a 1607/68. ...
 • Novostavba bytového domu 

  Karpíšková, Lenka
  Předmětem bakalářské práce je novostavba bytového domu ve městě Dačice v Jihočeském kraji. Objekt je navržen jako samostatně stojící třípodlažní bytový dům. V domě je celkem devět bytových jednotek, ze kterých je pět ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Ondráček, Tomáš
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Čermné. Objekt je navržen jako dvoupodlažní na rovinatém terénu, s mírným svahem orientovaným na jižní stranu. Vstup do domu je orientován ze západní strany. V této části je ...
 • Novostavba rodinného domu Bludov 

  Urban, Kamil
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu. Dům je částečně podsklepen a má dvě nadzemní podlaží. Stavba je navržena z tradičních ...
 • Penzion pro seniory 

  Hradilová, Kateřina
  Obsahem diplomové práce je návrh Penzionu pro seniory v Čejči na základě podkladů od investora stavby. Objekt je navržen jako třípodlažní v systému Porotherm s plochou i šikmou střechou. V objektu se nachází celkem 31 bytů. ...
 • Penzion v Beskydech 

  Šustek, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu Penzionu v obci Ostravice. Objekt se nachází na parcele č. 649/13 – orná půda, v katastrálním území Ostravice - 1. ...
 • Polyfunkční bytový dům Kasalova pila 

  Kříž, Tomáš
  Projekt řeší novostavbu polyfunkčního bytového domu v Humpolci. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a suterén. V prvním nadzemním podlaží je navržena prodejna potravin. V druhém až čtvrtém nadzemním podlaží se nacházejí byty. ...
 • Polyfunkční domy Řečkovice 

  Půtová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na návrh novostavby polyfunkčního domu v Řečkovicích. Objekt se skládá ze dvou samostatných bloků spojených jedním podzemním podlažím se společnými garážemi. Každý blok má tři nadzemní podlaží. ...
 • Polyfunkční dům 

  Vašková, Vendula
  Projekt řeší novostavbu polyfunkčního domu v Hodoníně. Objekt má čtyři nadzemní podlaží. V přízemí jsou navrženy dvě právnické kanceláře a tři garáže. V ostatních podlažích je navrženo celkem 5 bytů. Objekt je navržen ze ...
 • Polyfunkční dům, Brno 

  Klimecký, Václav
  Projekt řeší novostavbu polyfunkčního domu v Brně. Objekt má pět nadzemních podlaží a suterén. V prvním a druhém nadzemním podlaží jsou navrženy obchodní plochy a kavárna. V třetím až pátém nadzemním podlaží se nacházejí ...
 • Problematika odolnosti hydroizolačních systémů plochých střech 

  Kerekanič, Robin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku odolnosti hydroizolačních systémů plochých střech s použitím asfaltových pásů. Navrhuje alternativní metody testování přídržnosti těchto hydroizolací na skladbě s klasickým ...