Now showing items 1-3 of 3

 • Možnosti výroby otvorů ve stěně trubky 

  Vysloužil, Oldřich
  Téma bakalářské práce je zaměřeno na možné metody výroby otvorů ve stěně trubky. Jsou zde představeny nejznámější způsoby zhotovování otvorů jako je vrtání, stříhání a frézování. Dále je práce doplněna i o některé z ...
 • Spojování dílců technologií tváření 

  Hudeček, Marek
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia B-STI udává přehled o metodách spojování dílů především z plechu. Většina popsaných metod je provedena technologiemi tváření za studena bez nutnosti předchozího třískového ...
 • Technologie výroby součástek solárních panelů 

  Midrla, Zdeněk
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby součástek solárních panelů v sériové výrobě s počtem 9 000 ks za rok. Součástí práce je rozbor konstrukce všech součástek na zařízení odlučovač vzduchu. Pro vybrané představitele ...