Now showing items 1-1 of 1

  • Formy fosforu v říčních sedimentech 

    Schrimpelová, Kateřina
    Hlavními mechanismy ukládání fosforu v sedimentech je srážení málo rozpustných fosforečnanů Ca, Mg, Fe, Al a sorpce. Fosfor může být sedimentován také ve formě organického fosforu obsaženého v biomase. Obsahem práce je ...