Now showing items 1-2 of 2

  • DC/DC měnič s transformátorem 24 V / 350 V / 100 VA 

    Pár, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem DC/DC měniče určeného pro napájení jednofázového střídače z baterií. Požadované parametry jsou přenášený výkon 100 W, vstupní napětí 24 V, výstupní napětí 350 V. V úvodu je stručně ...
  • Nabíječka lithiových akumulátorů 

    Vrba, Marek
    V této práci je navržen a zrealizován prototyp nabíječky vysokokapacitních akumulátorů. Pro konstrukci nabíječky byl zvolen spínaný zdroj na bázi jednočinného blokujícího měniče se dvěma tranzistory. K řízení spínání ...