Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza výkonnosti firmy Agrodružstvo Zábřeh pomocí časových řad 

    Doleček, Jan
    Předmětem této práce je aplikace statistických metod na vybrané ekonomické ukazatele Agrodružstva Zábřeh. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, konkrétně finanční analýza, regresní analýza a analýza ...
  • Návrh systému predikování obchodních kontraktací 

    Kocour, Dan
    Práce se zabývá obchodním prognózováním. Jejím hlavním přínosem je vlastní návrh systému projektového řízení obchodních kontraktací (business forecasting) pro konkrétní společnost v segmentu malých a středních firem ...