Now showing items 1-6 of 6

 • Formalní verifikace RISC-V procesoru s využitím Questa PropCheck 

  Javor, Adrián
  Témou tejto diplomovej práce je Formálna verifikácia RISC-V procesoru s využitím Questa PropCheck pomocou formálnych tvrdení jazyka SystemVerilog Assertions. Teoretická časť práce je venovaná architektúre RISC-V, popisu ...
 • Lidské rozhraní k automatovým knihovnám nástroje MONA 

  Pyšný, Radek
  Konečné stromové automaty jsou formalismem používaným v mnoha různých oblastech informatiky, mimo jiné v oblasti formální verifikace. V současné době existuje několik nástrojů pro práci s konečnými stromovými automaty, ...
 • Návrh a implementace nástroje pro formální verifikaci systémů specifikovaných jazykem RT logiky 

  Fiedor, Jan
  Protože komplexnost systémů pořád roste a s tím také riziko výskytu chyb, je potřeba tyto chyby efektivně a spolehlivě opravovat. U řady systémů reálného času tato potřeba platí dvojnásob, jelikož byť jediná chyba může ...
 • Překladač grafu toků dat do logiky bitových vektorů 

  Sušovský, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit a implementovat nástroj pro překlad modelů grafů toků dat do formátu SMT-LIB. Práce navazuje na projekt HADES výzkumné skupiny VeriFIT Fakulty informačních technologií Vysokého učení ...
 • Statická detekce malware nad LLVM IR 

  Surovič, Marek
  Tato práce se zabývá metodami pro behaviorální detekci malware, které využívají techniky formální analýzy a verifikace. Základem je odvozování stromových automatů z grafů závislostí systémových volání, které jsou získány ...
 • Verifikovaná knihovna datových struktur 

  Rychnovský, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá metodikou psaní verifikovaných programů pomocí nástroje VCC. Zmíněná metodika je založena na principu doplnění kódu programu o anotace, jež poskytují specifikaci požadované funkcionality. ...