Now showing items 1-17 of 17

 • Hydraulický topný lis se jmenovitou silou 600 kN 

  Tyburec, Adam
  Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh hydraulického lisu s topnými deskami. Je proveden výpočet pohonu lisu, návrh uspořádání lisu, návrh hydraulického obvodu, analytický výpočet hydraulického válce a optimalizace ...
 • Návrh tvářecího stroje pro výrobu nerezového kalíšku postupovým nástrojem 

  Staněk, Michal
  Tato diplomová práce uvádí postup a výsledky při navrhování jednoúčelového stroje pro tažení nerezového výtažku ze vstupního polotovaru, kterým je nerezový plech tloušťky 0,28 mm. Úvod této práce ukazuje vývoj technologie ...
 • Plošné tváření pomocí kapaliny 

  Fries, Petr
  Tato práce je zaměřena na nekonvenční technologie využívající kapalinu jako tvářecí médium. Práce uvádí princip tvářecích metod hydroforming a jeho variací, wheelon, flexform hydromechanického tažení a explozivního tváření ...
 • Rozšiřování konců trubek 

  Riesner, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2341-3 předkládá přehled metod rozšiřování konců trubek. V první části byl na základě studie problematiky vytvořen soubor metod, které se používají pro rozšiřování ...
 • Stínidlo průmyslového svítidla z plechu - návrh technologie výroby 

  Zelinka, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je porovnat technologie výroby hlubokého tažení pro zadaný typ výtažku. Jedná se o stínidlo průmyslového svítidla z plechu. Porovnávat se bude hydromechanické tažení, postupné hluboké tažení a ...
 • Stříhání součástí s vyšší přesností 

  Steiner, Jaromír
  Hlavním tématem práce je technologie přesného stříhání s nátlačnou hranou, která byla zvolena jako nejvhodnější řešení. Cílem je návrh a zhodnocení technologičnosti zvolené sou-části, návrh konstrukčního řešení nástroje a ...
 • Technologie tváření tenkých plechů tažením 

  Vymazal, Aleš
  Předložená bakalářská práce se zabývá technologií tváření tenkých plechů pro rotační i nerotační součásti. Pozornost je zaměřena na transfer poznatků z tažení ze zahraniční literatury. Vybrané vzorce byly porovnány pro ...
 • Tváření elastomery 

  Polívka, Pavel
  V bakalářské práci je provedena aktuální literární studie se zaměřením na výrobu součástí pomocí elastomerů v aplikacích tváření. Studie obsahuje vysvětlení jednotlivých speciálních metod, jejich porovnání s klasickými ...
 • Výroba bočnice kladky 

  Habr, Stanislav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii postupového stříhání. Cílem je navrhnout postupový nástroj pro zadanou součást bočnice kladky z korozivzdorné oceli o tloušťce plechu 1mm. Na základě literární studie v první ...
 • Výroba dílců zakružováním 

  Kunc, Vítězslav
  Projekt je vypracovaný v rámci bakalářského studia Strojního inženýrství předkládá přehled moderních metod zakružování. V literární studii jsou zhodnoceny jednotlivé moderní metody, stroje používané při výrobě zakružovaných ...
 • Výroba krátkého hřídele protlačováním 

  Hondl, Jiří
  HONDL Jiří: Výroba krátkého hřídele protlačováním. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh postupu výroby hřídele z oceli 12 122.3 protlačováním. Na základě literární ...
 • Výroba krytu řemenového převodu 

  Rösner, Michal
  Diplomová práce předkládá návrh výroby krytu řemenového převodu z materiálu s označením dle ČSN 411320.21, o tloušťce 1,5 mm v sérii 10 000 kusů. Na základě způsobu výroby součásti je v práci představena problematika tažení, ...
 • Výroba otočného čepu 

  Vávra, Roman
  Práce se zabývá návrhem vhodné technologie pro sériovou výrobu čepu. Materiálem dílce je konstrukční ocel 11 320 5R. Vzhledem k sériovosti výroby a úspoře materiálu byla zvolena technologie tváření zastudena. Pro výrobu ...
 • Výroba řetězového kolečka u horského kola 

  Habr, Stanislav
  HABR Stanislav: Výroba řetězového kolečka u horského kola Cílem práce je návrh součásti řetězového kolečka u horského kola. Vyrobeno bude z konstrukční oceli. Z variantního řešení byla zvolena nejoptimálnější výroba ...
 • Výroba součásti "DRŽÁK" 

  Wagner, Jan
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia oboru 2303T010 předkládá návrh technologie výroby držáku. Na základě literární studie problematiky hlubokého tažení a výpočtů bylo navrženo tažení v nástroji, dle ...
 • Výroba součásti "regulační člen" protlačováním 

  Stříbrný, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby regulačního členu protlačováním – dílce ze slitiny hliníku EN AW 6082. Na základě literární studie problematiky ...
 • Výroba součásti technologii tažení 

  Konvičný, Denis
  Metody tažení jsou značně využívány ve strojírenské praxi pro minimální odpad materiálu, a tedy pro jeho velkou hospodárnost. Používají se v sériové i hromadné dopravě a tvářecí stroje pro tyto metody mají vysokou výkonnost. ...