Now showing items 1-4 of 4

 • Posouzení možnosti připojení kogenerační výrobny 138 MW v Prostějově 

  Vacek, Tomáš
  Cílem této práce je posouzení možnosti pripojení kogeneracní výrobny 138 MW, která je ve stavu plánování. Tato výrobna má být pripojena do rozvodny 110 kV v Prostejove a sloužit k výrobe jak elektrické energie, tak tepelné ...
 • Využití fosilních paliv v České republice 

  Trávníček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat rešerši na téma fosilních paliv a jejich využití v České republice. V práci je nejprve stručně pojednáno obecně o fosilních palivech a jejich rozdělení. Hlavní část práce se zabývá ...
 • Zdroje elektrické energie v ČR se zaměřením na využívání biomasy 

  Vacek, Tomáš
  Cílem této práce je seznámení s jednotlivými druhy zdrojů elektrické energie v České republice, jejich výkonovou a výrobní bilancí, dále pak se stupni regulace od zdroje (v našem případě elektrárnou ) ,až po spotřebič . ...
 • Zemní plyn 

  Trávníček, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat rešerši na téma zemní plyn, především se zaměřením na Českou republiku. Nejprve bude pojednáno o zemním plynu obecně, jeho vlastnostech, světových zásobách, způsobech těžby a ...