Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza teplotních deformací plastového dílu pomocí optické digitalizace 

  Cagaš, Radek
  Bakalářská práce se zabývá měřením teplotních deformací plastového vzorku. Teoretická část popisuje systémy pro optickou digitalizaci a jejich využití pro měření deformace. Vlastní práce se zabývá popisem systému Tritop a ...
 • Fotogrammetrická analýza obrazů 

  Velebová, Jana
  Tato práce je věnována fotogrammetrické analýze obrazu, díky které je možné z fotografií pomocí zvolených metod určit polohu a rozměry objektů na nich zaznamenaných. Jsou zde vysvětleny základy fotogrammetrie a jejího ...
 • Kamery pro fotogrammetrii a trojrozměrnou digitalizaci 

  Steigl, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním přehledu průmyslových kamer, které se používají v oblasti metrologie, jejich funkčností a použitím. Kromě uvedeného přehledu také práce pojednává o pojmech fotogrammetrie a 3D ...
 • Optimalizace kalibrace kamer fotogrammetrického systému navrženého pro měření rotačně symetrických výkovků 

  Hurník, Jakub
  V současné době na světě existuje pouze několik systémů, které umožňují měření rozměrové přesnosti rozměrných výkovků za tepla, přímo v procesu výroby. Tato práce se zabývá návrhem a realizací kalibrace kamer pro vyvíjený ...
 • Teoretická a skutečná přesnost měření fotogrammetrického systému Tritop 

  Klus, Patrik
  Tato diplomová práce zkoumá vliv vybraných faktorů na přesnost fotogrammetrického systému Tritop a ověřuje platnost teoretických predikčních vztahů. Primární pozornost je věnována faktorům, jež může inspektor snadno ovlivnit ...
 • Tvorba ortofotomapy v systému PhotoMod 

  Hynčicová, Tereza
  Cílem této práce je vytvoření ortofotomapy ze zadaných leteckých snímků pomocí programu PhotoMod 4.3 od ruské společnosti Racurs. Práce má tři části. První část práce se zabývá teoretickými základy zpracování leteckých ...
 • Využití programu PHOTOMODELER v soudně inženýrské praxi 

  Zdražilová, Alena
  Hlavním úkolem diplomové práce je zjistit z pořízené dokumentace rozměry rodinného domu a následně je využít ke zpracování 3D modelu. Dále by také měly být otestovány a stanoveny optimální postupy pořizování fotodokumentace, ...
 • Zpracování dat pro 3D 

  Babinec, Tomáš
  Práce spadá do oboru počítačového vidění. Popisuje vývoj softwarového prostředí pro zpracování 3D dat. Obsahuje návrh datových objektů v jazyce C++ vhodných pro popis prvků scény a jejich vazebních vztahů. Zabývá se také ...