Now showing items 1-2 of 2

  • Automatické vyhodnocování termovizních snímků fotovoltaických panelů 

    Klíma, Jakub
    Práce se zabývá diagnostikou fotovoltaických panelů, zejména diagnostikou pomocí termovizní kamery. Jsou zde popsány defekty, které můžeme termovizní kamerou zkoumat a je vysvětlena příčina jejich vzniku. Praktická část ...
  • Moderní technologie pro soběstačné domy 

    Popara, Nikola
    Bakalárska práca sa zaoberá témou energeticky sebestačných domov. V teoretickej časti sú vysvetlené jednotlivé zdroje energie. Sú rozdelené do dvoch hlavných skupín, zdroje tepla a elektrickej energie. V ďalšej časti je ...