Now showing items 1-11 of 11

 • Autonomní energetický systém 

  Královský, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá využitelnými technologiemi při navrhování autonomního domu. Teoretická část ukazuje a představuje možnosti získávání energií z obnovitelných zdrojů a možnosti ukládání získané energie. Praktická ...
 • The definition of input parameters for modelling of energetic subsystems 

  Ptáček, Michal (EDP Sciences, 2013-06-26)
  This paper is a short review and a basic description of mathematical models of renewable energy sources which present individual investigated subsystems of a system created in Matlab/Simulink. It solves the physical and ...
 • Fotovoltaické systémy, jako alternativní zdroj elektrické energie 

  Floková, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá procesem získávání elektrické energie ze slunečního záření. V úvodu je poukázáno na význam výroby energie z obnovitelných zdrojů a na tendence ve vývoji fotovoltaických systémů. Vlastní práce ...
 • Malý fotovoltaický systém 

  Just, Jan
  Bakalářská práce popisuje dnešní podobu fotovoltaiky. V úvodní časti je popsán samotný zdroj solární energie, základní princip její přeměny na elektrickou a jeho historie. V navazujících oddílech práce shrnuje druhy ...
 • Měření teploty ve fotovoltaických systémech 

  Vičar, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro vícebodové měření teploty ve fotovoltaických systémech. Jako řídící procesor pro měřící modul byl vybrán Atmel ATMega128L, čidla jsou realizována monolitickými ...
 • Návrh optimalizace spotřeby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny 

  Mareček, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi optimalizace spotřeby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny. V teoretické části jsou uvedeny základní principy a možnosti zapojení fotovoltaického systému. Následuje přehled ...
 • Návrh systému fotovoltaických panelů pro rodinný dům 

  Mareček, Jan
  Tato práce se zabývá seznámením se současným stavem fotovoltaického systému a jeho návrhem pro rodinný dům. Popisuje princip, složení a použití fotovoltaického článku. Seznamuje s rozdělením fotovoltaických systémů a měničů ...
 • Návrh technického provedení FVE včetně systému řízení pro komerční objekt v souladu s platnými pravidly pro program ÚSPORY ENERGIE - FVE 

  Zeman, Daniel
  Cílem této práce je navržení hybridního FV systému pro komerční objekt v souladu s pravidly pro možnost čerpání dotace z programu úspory energie v rámci komplexního projektu. V úvodní části práce jsou popsána pravidla z ...
 • Optimalizace návrhu velikosti PV systémů 

  Vrzal, Martin
  Obsahem diplomové práce je optimalizace návrhu velikosti PV systémů. Z výsledků optimalizace byly provedeny varianty řešení fotovoltaického systému pro rodinný dům. Na základě ekonomického zhodnocení investičních nákladů ...
 • Zpracování projektu fotovoltaického systému 

  Ševčíková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektu termického a fotovoltaického solárního systému pro celoroční provoz. Teoretická část práce se věnuje obecnému popisu solárních termických a fotovoltaických systémů, legislativou, ...
 • Zpracování projektu FVE pro komerční objekt 

  Zeman, Daniel
  Cílem této bakalářské práce je popsat základní principy funkce FV panelů a definovat podmínky pro konstrukci FV systémů. Definovat rozdíly mezi jednotlivými typy FV systémů a pro vybraný objekt zpracovat návrh systému dle ...