Now showing items 1-3 of 3

 • Moderní směrové způsoby reprezentace obrazů 

  Mucha, Martin
  Transformační metody slouží k popisu obrazu na základě definovaných tvarů, kterým se říká báze či framy. Díky těmto tvarům je možné obraz transformovat pomocí vypočtených transformačních koeficientů a dále s tímto obrazem ...
 • Pattern Recognition in Surface Electromyography 

  Chalupa, D. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  In this paper, a method is proposed to differentiate patterns in one-channel surface electromyography. This particular method uses an example signal containing all relevant patterns to learn spectral coefficients. These ...
 • Směrové reprezentace obrazů 

  Zátyik, Ján
  Jednotlivé metody popisují obraz na základě určitých tvarů, kterým se říká báze nebo frame. Pomocí těchto bází se provádí transformace obrazu do reprezentace pomocí transformačních koeficientů. Cílem je, aby byl obraz ...