Now showing items 1-2 of 2

  • Kvalitativní a numerická analýza zlomkových diferenciálních rovnic 

    Zemčíková, Michaela
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou zlomkových diferenciálních rovnic. Jedním z cílů je uvedení přehledu základních typů zlomkových diferenciálních rovnic. Je však velmi obtížné najít jejich přesná řešení, proto ...
  • Výpočty a aplikace zlomkového kalkulu 

    Zemčíková, Michaela
    Tato bakalářská práce se zabývá výpočty a aplikacemi zlomkového kalkulu. Jejím cílem je uvedení některých základních pojmů, definic a vlastností zlomkového kalkulu, které budou použity k výpočtům zlomkových integrálů a ...